«Powrót

Antykorupcja

Antykorupcja

Antykorupcja

W Służbie Celnej został opracowany Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+, którego celem jest ugruntowanie już istniejących oraz wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych zapobiegających występowaniu korupcji.
Wprowadzenie bowiem mechanizmów zapobiegających występowaniu korupcji, w tym m.in. usystematyzowanie działań zmierzających do identyfikacji i diagnozy zjawiska pozwala na zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań minimalizujących ryzyko zachowań korupcyjnych rodzących poważne konsekwencje zarówno dla funkcjonariuszy celnych, całej Służby Celnej, ale także obywateli.


W przypadku posiadania informacji wskazującej na możliwość wystąpienia sytuacji korupcyjnej w Izbie Celnej w Łodzi  lub podległych jej jednostkach organizacyjnych, należy przekazać informację o zaistniałym zdarzeniu, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: korupcji.stop@lod.mofnet.gov.pl lub
  • Krajowego Telefonu Interwencyjnego Służby Celnej pod numerem 800 060 000 (połączenie bezpłatne).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Program Antykorupcyjny Polskiej Służby Celnej 2010-2013+. pdf (452 KB)
  2. Program działań na lata 2014-2019 aktywizujących i wzmacniających system antykorupcyjny Służby Celnej. pdf ( 392 KB)
  3. Nie dla korupcji - informacje dotyczące przeciwdziałania korupcji w Służbie Celnej zawarte na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w nowym serwisie)
  4. Plakat. pdf (537 KB)
  5. CBA- Prewencja i publikacje ( link otwiera nowe okno w innym serwisie)