«Powrót

Świąteczna wizyta harcerzy w Izbie Celnej w Łodzi

Świąteczna wizyta harcerzy w Izbie Celnej w Łodzi

Świąteczna wizyta harcerzy w Izbie Celnej w Łodzi

Dwoje umundurowanych funkcjonariuszy oraz trzy harcerki w granatowych uniformach wraz z lampionami, w których płonie Betlejemskie Światło Pokoju.
--

Tradycyjnie, w okresie przedświątecznym, łódzką izbę celną odwiedzili harcerze, przynosząc  „Betlejemskie Światło Pokoju".

Młodzież z Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego już po raz szósty zagościła w progach naszej jednostki z tym niezwykłym darem. Przyjęli go wraz ze świątecznymi życzeniami dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników zastępcy dyrektora izby mł. insp. Iwona Giersztof- Czajka oraz podinsp. Jarosław Sołoducho.

Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju" zorganizowana została po raz pierwszy w Linz w Austrii w 1986 r., jako część bożonarodzeniowej akcji charytatywnej. Rok później, patronat nad akcją przejęli austriaccy skauci, czym zapoczątkowali tradycję dzielenia się Światłem przez harcerzy. Co roku Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem transportowane jest do Wiednia, gdzie kilka dni przed Bożym Narodzeniem odbywa się uroczystość, podczas której Płomień przekazywany jest mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z całej Europy. Za pośrednictwem harcerzy Światło trafia następnie do kościołów, urzędów, organizacji społecznych oraz szpitali symbolizując wzajemne zrozumienie, pokój i nadzieję.


mł. rew. Marta Zbaliszyn
Izba Celna w Łodzi