Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry

  W Izbie Celnej w Łodzi  prowadzi się rejestry, księgi i inne dokumenty ewidencyjne określone w:

  • zarządzeniu nr 23 Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli (Dz. Urz. MF 2016. 20),
  • zarządzeniu nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. MF 2014. 59),
  • zarządzeniu nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. MF  2014. 60),
  • zarządzeniu Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 44).

  Archiwa

  We właściwości miejscowej  Izby Celnej w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2016. 1506) oraz zarządzenia nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. Min.Fin. 2014. 59) działają:

  •  w Izbie Celnej w Łodzi oraz w Urzędzie Celnym w Piotrkowie Trybunalskim archiwa zakładowe, nad którymi nadzór sprawuje odpowiednio: Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
  • w Urzędzie Celnym I w Łodzi oraz Urzędzie Celnym II w Łodzi składnice akt, nad którymi nadzór sprawuje Archiwum Państwowe w Łodzi.
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 11:01 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2016 14:33
  Autor: Marta Zbaliszyn Osoba publikująca: Marta Zbaliszyn Osoba modyfikująca: Agnieszka Gadzińska
  Rejestr zmian