Kontrole zewnętrzne za rok 2014

  Kontrole zewnętrzne za rok 2014

  Kontrole zewnętrzne za rok 2014

  Obszar kontroli

  Wynik kontroli Liczba kontroli w danym obszarze Jednostka kontrolująca
  Kontrole procedur związanych z przygotowaniem i realizacją przez funkcjonariuszy celnych referatu rozpoznania zadań określonych w art. 75 ustawy o Służbie Celnej. pozytywny 1 Ministerstwo Finansów

   

  Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych NSA przez urzędy skarbowe i izby celne. pozytywny 1 Najwyższa Izba Kontroli
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych
  pozytywny 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 14:06
  Autor: Marta Zbaliszyn Osoba publikująca: Marta Zbaliszyn Osoba modyfikująca: Agnieszka Gadzińska
  Rejestr zmian