Strategia

Dokumenty strategiczne jednolite dla wszystkich jednostek Służby Celnej udostępnione są na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera stronę w nowym oknie przeglądarki).