Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Znak dla osób niepełnosprawnych, głuchych, niewidomych, niemych.

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), Dyrektor Izby Celnej w Łodzi informuje, że osoby niesłyszące, niedosłyszące, głuchonieme, głuchoniewidome, mające trudności w komunikowaniu się z organami administracji publicznej mogą, liczyć na udzielenie pomocy w załatwieniu spraw w Izbie Celnej w Łodzi.

  Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, w szczególności poprzez:
  • kontakt osobisty w siedzibie Izby Celnej w Łodzi przy ulicy Lodowej 97, w godzinach urzędowania
  • korzystanie z poczty elektronicznej - adres mail – sekretariat@lod.mofnet.gov.pl
  • przesyłanie faksów – nr fax 42 63 88 350
  • stronę internetową – www.lodz.scelna.gov.pl
  • korzystanie z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
  W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:
  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
  • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN.

   

  Osobą wyznaczoną do kontaktu w Izbie Celnej w Łodzi oraz jednostkach podległych jest starszy referent Sławomir Ziętala (tel. 42 63-88-438, adres e-mail slawomir.zietala@lod.mofnet.gov.pl).
  Wskazana osoba posiada uprawnienia w zakresie polskiego języka migowego (PJM).
  Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Dyrektora Izby Celnej w Łodzi (pisemnie, mailem lub faksem) 3 dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Po dokonaniu zgłoszenia Izba Celna w Łodzi zapewni obsługę osoby uprawnionej,w terminie przez nią wskazanym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.05.2015 Data publikacji: 25.05.2015 09:03 Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2016 14:01
  Autor: Jolanta Mizerska Osoba publikująca: Agnieszka Musiał Osoba modyfikująca: Agnieszka Gadzińska
  Rejestr zmian