Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje


  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2016. 23 ze zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014. 1195 ze zm.)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002.5.46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

  Izba Celna w Łodzi
  ul. Lodowa 97
  Łódź 93-232
  e-mail: ic.lodz@lod.mofnet.gov.pl
  tel.: +48 42 638 82 00
  fax: +48 42 638 83 50

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:
  Wtorki: w godzinach 9:00 - 17:00
  Pozostałe dni: w godzinach - 7:15-15:15.

  Dyrektor Izby Celnej w Łodzi przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny I w Łodzi
  ul. Ustronna 3/9
  Łódź 93-350
  e-mail: uc.lodz1@lod.mofnet.gov.pl
  tel.: +48 42 689 79 23
  fax: +48 42 689 79 40

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:
  Wtorki, w godzinach 9:00 – 17:00
  Pozostałe dni, w godzinach 8:00-16:00.

  Urząd Celny II w Łodzi
  ul. Świętej Teresy 106
  Łódź 91-341
  e-mail: uc.lodz2@lod.mofnet.gov.pl
  tel.: +48 42 616 25 21
  fax: +48 42 616 25 76

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:
  Wtorki: w godzinach 9:00 – 17:00
  Pozostałe dni: w godzinach 8:00-16:00

  Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Dworska 6 a
  97-300 Piotrków Trybunalski
  e-mail: uc.piotrkowtrybunalski@lod.mofnet.gov.pl
  tel.: +48 44 649 32 41
  fax: +48 44 649 32 90

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:
  Wtorki: w godzinach 9:00 – 17:00
  Pozostałe dni: w godzinach 7:15-15:15

  Naczelnicy urzędów celnych przyjmują interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.
  Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Finansów (link otwiera stronę w nowym oknie przegladarki)


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 12:54
  Autor: Marta Zbaliszyn Osoba publikująca: Marta Zbaliszyn Osoba modyfikująca: Beata Bińczyk
  Rejestr zmian